Valgalase Pooltund

19.12.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Vallavalitsuse kultuuritöö spetsialist Merce Mäe, kes rääkis jõuluaja ja aastalõpu sündmustest Valga Vallas, kultuurivaldkonna MTÜ-de tegevustoetuse taotlemisest järgmiseks aastaks ja kultuuri- ja spordivaldkonna mittetulundusühingute, seltside, kultuurikollektiivide ühisest peost, mis toimub 11.jaanuaril.

12.12.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Vallavalitsuse spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas, kes rääkis sporditegevuse toetamisest, huvitegevuse toetusfondi kasutamisest ning noorte omaalgatuslike projektide toetamise korrast.

05.12.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov, kes rääkis koolis toimuvast kingilaadast, jõulukuu üritustest ja ehitustöödest koolihoones.

28.11.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Haigla uus juht Margus Ulst, kes rääkis Valga Haigla hetke tegemistest ja tulevikuplaanidest.

21.11.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga asevallavanem Enno Kase, kes rääkis teetöödest Valga linnas ja talvisest teehooldusest vallas.

14.11.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Muuseumi varahoidja Marju Rebane, kes rääkis hälli albumite õhtust.

07.11.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks olid Valga asevallavanem Kalmer Sarv ja kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru. Juttu tuli kultuuri- ja kogukonnaprojektide toetustest ja sellega seonduvatest muudatustest.

31.10.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks olid Valga Muuseumist Pikne Kama ja Priit Riemann, kes rääkisid Eesti-Läti Ajalookonverentsist ning haridus- ja projektijuht Merili Madissoo, kes rääkis uuest näitusest “Seosed”.

24.10.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor Ülle Juht, kellega rääkisime novembrikuus toimuvast Valga Kunstikuust “100 Inglit Eesti Vabariigile.”

17.10.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Lüllemäe raamatukogu juhataja Triinu Rätsepp, kes rääkis Jaan Lattiku 140. sünniaastapäeva tähistamisest.

10.10.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks olid Valga Sport juhataja Meelis Kattai, kes rääkis nädalavahetusel toimuvast Valga X Jooksust. Teise külalisena oli külas Valga Kultuuri- ja huvialakeskusest Kaja Sisask, kellega tegime juttu IV kooride ja duettide võistlusest Lauluragin.

03.10.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks olid Valgamaa Kutseõppekeskusest Kadri Vallimäe ja Valga Muuseumist Priit Riemann. Juttu tuli Mihklilaada kodukeedise konkursist.

26.09.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks olid Valga asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane. Juttu tuli haridusteemadest, lähenevast õpetajate päevast ja välisreisidest.

19.09.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann, kellega rääkisime jäätmemajandusest ja korteühistute infopäevast.

12.09.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga vallavanem Margus Lepik, kellega rääkisime Valga valla arengukavast ja eelarvestrateegiast perioodiks 2019 kuni 2023.

05.09.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks oli Valga Romuringi korraldaja Lauri Drubinš, kes rääkis nädalavahetusel toimuvast Valga Romuringist ja Valga Kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht, kes rääkis Valga huviringide messist.

29.08.2018 – Valgalase Pooltund – Saates räägitakse algavast kooliaastast ning koolis elluviidavatest uuendustest, sealhulgas E-õppest , räägib saates „Valgalase pooltund” Valga Kaugõppegümnaasiumi direktor Airi Mägi. Veel tutvustab ta projekti “Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse”. Valga Avatud Noortekeskuse juht Maarja Mägi räägib saates 3. septembril toimuvast üritusest „Tere kool!” ning annab ülevaate ka noortekeskuse eestvõttel lähemal ajal korraldatavatest üritustest.

22.08.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Vallavalitsuse haridusspetsialist Ivi Tigane, kellega rääkisime Valga hariduskonverentsist “Uued Tuuled” ja algavast uuest õppeaastast.

15.08.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor Margis Sein, kellega rääkisime Valga linna keskväljakust ja muinsuskaitsest.

08.08.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor Ülle Juht, kellega rääkisime Jõekääru kontserdist ja Valga keskväljaku avamisele eelnevast festivalist.

01.08.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Vallavalitsuse välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt, kellega rääkisime erinevatest projektidest, mis vallavalitsusel hetkel käsil. Samuti tuli juttu Valga valla sõpruslinnadest.

25.07.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni juhataja Meelis Kivi, kellega tuli juttu nädalavahetusel toimuvast Valga Militaarfestivalist.

18.07.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Haigla ravijuht Agnes Aart, kellega rääkisime Valga Haigla teenustest pärast sünnitusosakonna tegevuse lõppemist.

11.07.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Vallavalitsuse perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller, kellega rääkisime abieludest, abielu lahutamisest kui ka surma registreerimisest.

04.07.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks olid Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse juhataja Ülle Juht, kes rääkis Valga-Valka kohvikute päevast ja Marju Rebane, kes rääkis Valgas toimuvast Säde aiapeost ja Valga Muuseumi lähiaja tegevustest.

27.06.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre. Saates tegime juttu Valga vanalinna rekonstureerimisest ja Valga-Valka ühisest kesklinnast. Samuti Priimetsa kooli ehitusest ja teistest suurematest projektidest.

20.06.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Vallavalitsuse lastekaitse juhtivspetsialist Ere Arbeiter, kellega rääkisime sissetulekutest mittesõltuvatest toetustest ning vanemlusprogrammist “Imelised Aastad.”

13.06.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Lüllemäe Põhikooli direktor Jana Tiits, kellega rääkisime Lüllemäe Põhikooli viimase aja tegevustest.

06.06.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks olid Valga Kultuurimaja juhataja Ülle Juht ja asevallavanem Enno Kase. Ülle Juhiga rääkisime kaksiklinnade festivalist ning Enno Kase andis ülevaate Võru tänava töödest.

30.05.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks oli Valga Vallavalitsuse kultuurispetsialist Merce Mäe ja Valga Sport juhataja Meelis Kattai, kes rääkisid Valga-Valka Kaksiklinna festivalist.

23.05.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks olid Valga Militaarteemapargi eestvedaja Meelis Kivi ja Lüllemäe Raamatukogu juhataja Triinu Rätsep. Meelis Kivi rääkis lähenevast vanavaralaadast ning Triinu Rätsep Lüllemäe Raamatukogu uutest ruumidest ja teistst tegemistest.

16.05.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülalisteks olid Merili Madissoo ja Marju Rebane Valga Muuseumist, kes rääkisid lähenevast muuseumiööst ja Säde aiapeost.

9.05.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks olid Valga valla asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane. Juttu tuli lähenevates lõpetamisest, haridusvaldkonna uuringutest ning muudest haridusteemadest.

2.05.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Vallavalitsuse kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, kellega rääkisime Europe Directi Valgamaa teabekeskusest kui ka 4. mail toimuvast Euroopa päeva tähistamisest.

25.04.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann, kes rääkis suurjäätmete, vanade riiete ja eterniidi jäätmekäitlusest.

18.04.2018 – Valgalase Pooltund – Saatekülaliseks oli Valga Sport juhataja Meelis Kattai, kes rääkis III Eesti-Läti jooksust ja Valga Spordi suvistest tegemistest.